Privacy Statement en Cookiesverklaring

 

Privacystatement en cookieverklaring

• Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan (direct of indirect) de identiteit van een persoon achterhaald kan worden. Denk hierbij niet alleen aan de naam en het adres van een persoon, maar ook zijn e-mail of IP-adres.
• Verwerking van persoonsgegevens Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening en/of op grond van een wettelijke verplichting of bepaling.
• Ter uitvoering van onze dienstverlening, wettelijke verplichting en/of bepaling kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Persoonsgegevens bij registratie van een gebruikersaccount: bij de registratie van een gebruikersaccount vragen wij in ieder geval een e-mail adres, dat noodzakelijk is om het account te activeren en verifiëren. Daarnaast koppelen wij een IP-adres aan het gebruikersaccount zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen.
• Persoonsgegevens bij het plaatsen van een advertentie: wij zetten ons maximaal in om personen, en daarbij behorende advertenties, die minderjarig zijn, onder dwang staan, misbruikt worden, het slachtoffer zijn van mensenhandel of op enige andere manier onderworpen zijn aan fysiek en seksueel misbruik, de toegang tot onze website te ontzeggen.
• Wij doen daardoor alles binnen onze (redelijke) mogelijkheid om bij twijfel de leeftijd van een aanbieder/aanbiedster die een advertentie op onze website plaatst te verifiëren. Dit kunnen wij helaas niet ‘aan de poort’ doen.
• Ten aanzien van de verificatie van leeftijd zijn wij echter gebonden aan de wettelijke bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.
• Vrijwillig aangeboden persoonsgegevens: de persoonsgegevens die gebruikers en/of aanbieders/aanbiedsters zelf delen op onze website en onze daarbij behorende diensten (zoals bijv. gebruikersfora) verwerken wij niet. Deze gegevens zijn wel zichtbaar gemaakt op onze websites door degene die de gegevens geplaatst heeft.

Cookies

• Wij maken gebruik van cookies waarin bepaalde persoonsgegevens gebruikt worden. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt ter verbetering van deze website en uw gebruiksgemak.
• Verstrekking aan derden & websites van derden Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.
• Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die aan de hand van weblinks met deze website zijn gekoppeld. Wij bieden geen garantie dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.
• Bewaartermijn persoonsgegevens Wij zullen de persoonsgegevens bewaren conform de in de Wet bescherming persoonsgegevens en de Vrijstellingsbesluit Wet bescherming persoonsgegevens maximaal toegestane bewaringstermijn (thans twee jaar).
• Beveiliging van data & meldplicht datalek Wij beveiligen onze data, en daarmee uw persoonsgegevens, aan de hand van de volgende beveiliging SSL
• Op het moment dat wij constateren dat er persoonsgegevens zijn vrijgekomen zonder ons medeweten en/of persoonsgegevens onrechtmatig zijn gebruikt (een ‘datalek’), dienen wij daarvan melding te maken bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In samenspraak met het College Bescherming Persoonsgegevens wordt besloten of het datalek (waarschijnlijk) ongunstige gevolgen kan hebben voor uw privacy. Indien dat het geval is zullen wij u onverwijld van het datalek op de hoogte stellen.
• Recht op verbeteren, aanvullen, inzage, afscherming, aanpassing, verwijdering
• Elke persoon die persoonsgegevens aan ons verstrekt heeft komt het recht op verbeteren, aanvullen, inzage, afscherming, aanpassing en verwijdering van deze persoonsgegevens toe.
• Indien een persoon gebruik wil maken van (één van) deze rechten dient hij dat onmiddellijk kenbaar te maken via contact@erotiek-zoekertjes.nl

Wij zullen binnen vier weken op uw verzoek reageren.

• Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij behouden het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wij adviseren u deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.


Versie Februari 2019.